Църквата "Св. Николай Чудотворец" в Горни Лозен

02.06.2021
Църквата "Св. Николай Чудотворец" в Горни Лозен е съществувала много преди поробването ни от турско робство, за което съществуват и археологически следи. По сведение от отец Цанко Тотев, който има сведения от предания, цар Калиман II Асен, изпраща грамота до софийския митрополит да не се взема данък от енориите "Св. Николай" Горни Лозен, манастира "Св. Спас" - Долни Лозен и Челопеченската църква, тъй като са на отчет към Зографския манастир на Мала Света Гора. 
  • През 1852 г. се правят стенописите на кубето на храма, които са завършение през 1898 г. 
  • 2002 г. започва реставрацията в централната част на храма. Реставратор е Виолета Господинова от София. 
  • 2007 г. се прави реставрация и стенописи в предверието от художника Михаил Маринов срешу заплащане от църковното настоятелство и дарение от селото. 
Храмът не е разрушаван през турското робство. Няма документи, от които да се види кои свещеници са обслужвали църквата преди турско и първите години през турско до поп Димитър Стоичков Къшов, който е бил поп от 1866 до 1911 г. 
Всички статии